Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUNA

Aktualność danych:

GRUNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

55

kobiet

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2890. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie19 mężczyzn, 22 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).