Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUND

Aktualność danych:

GRUND – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (318 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 760 osób, z czego:

406

kobiet

354

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2560. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2587. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUND w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn

  • opolskie59 mężczyzn, 68 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie160 mężczyzn, 158 kobiet

  • świętokrzyskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie20 mężczyzn, 21 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: