Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUNER

Aktualność danych:

GRUNER – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (143 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 242 osoby, z czego:

119

kobiet

123

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2847. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2818. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie74 mężczyzn, 69 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: