Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUNIK

Aktualność danych:

GRUNIK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

16

kobiet

11

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.45.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2950. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2930. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUNIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).