Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUNT

Aktualność danych:

GRUNT – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (218 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 887 osób, z czego:

437

kobiet

450

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2529. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2491. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUNT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie16 mężczyzn, 17 kobiet

 • kujawsko-pomorskie25 mężczyzn, 22 kobiety

 • lubelskie9 mężczyzn, 11 kobiet

 • lubuskie7 mężczyzn, 7 kobiet

 • łódzkie7 mężczyzn, 7 kobiet

 • małopolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

 • mazowieckie70 mężczyzn, 66 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie74 mężczyzn, 68 kobiet

 • pomorskie22 mężczyzn, 22 kobiety

 • śląskie17 mężczyzn, 20 kobiet

 • świętokrzyskie114 mężczyzn, 104 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie44 mężczyzn, 43 kobiety

 • zachodniopomorskie16 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: