Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUNTOWSKA

Aktualność danych:

GRUNTOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 61 osób, z czego:

61

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUNTOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUNTOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubuskie9 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • opolskie20 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).