Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUPIŃSKA

Aktualność danych:

GRUPIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (61 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

109

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUPIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2857. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUPIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie8 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie11 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie61 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).