Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUPKA

Aktualność danych:

GRUPKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (79 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

56

kobiet

58

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUPKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • małopolskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie41 mężczyzn, 38 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).