Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUS

Aktualność danych:

GRUS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 176 osób, z czego:

86

kobiet

90

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie4 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie18 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie15 mężczyzn, 12 kobiet

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).