Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUSIECKA

Aktualność danych:

GRUSIECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 158 osób, z czego:

158

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUSIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUSIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • łódzkie16 kobiet

  • mazowieckie32 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie17 kobiet

  • świętokrzyskie38 kobiet

  • zachodniopomorskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).