Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUSIECKI

Aktualność danych:

GRUSIECKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 158 osób, z czego:

158

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRUSIECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2783. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUSIECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • łódzkie12 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie22 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie17 mężczyzn

  • świętokrzyskie46 mężczyzn

  • zachodniopomorskie28 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).