Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUSZA

Aktualność danych:

GRUSZA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (60 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 180 osób, z czego:

86

kobiet

94

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2847. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUSZA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie20 mężczyzn, 14 kobiet

  • lubuskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • łódzkie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • podlaskie28 mężczyzn, 32 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).