Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUSZCZAK

Aktualność danych:

GRUSZCZAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (100 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 247 osób, z czego:

139

kobiet

108

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.29.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2833. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUSZCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie6 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie43 mężczyzn, 57 kobiet

  • podkarpackie13 mężczyzn, 18 kobiet

  • śląskie18 mężczyzn, 23 kobiety

  • świętokrzyskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).