Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUSZCZYŃSKA

Aktualność danych:

GRUSZCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (814 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 4794 osoby, z czego:

4794

kobiety

Męska forma nazwiska to GRUSZCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

417. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUSZCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie372 kobiety

 • kujawsko-pomorskie236 kobiet

 • lubelskie136 kobiet

 • lubuskie120 kobiet

 • łódzkie580 kobiet

 • małopolskie152 kobiety

 • mazowieckie737 kobiet

 • opolskie56 kobiet

 • podkarpackie124 kobiety

 • podlaskie24 kobiety

 • pomorskie204 kobiety

 • śląskie294 kobiety

 • świętokrzyskie263 kobiety

 • warmińsko-mazurskie80 kobiet

 • wielkopolskie814 kobiet

 • zachodniopomorskie179 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL