Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUSZECKA

Aktualność danych:

GRUSZECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (219 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 1654 osoby, z czego:

1654

kobiety

Męska forma nazwiska to GRUSZECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1414. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUSZECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie219 kobiet

 • kujawsko-pomorskie68 kobiet

 • lubelskie163 kobiety

 • lubuskie60 kobiet

 • łódzkie62 kobiety

 • małopolskie108 kobiet

 • mazowieckie155 kobiet

 • opolskie84 kobiety

 • podkarpackie138 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie53 kobiety

 • śląskie217 kobiet

 • świętokrzyskie20 kobiet

 • warmińsko-mazurskie29 kobiet

 • wielkopolskie78 kobiet

 • zachodniopomorskie55 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: