Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUSZECZKA

Aktualność danych:

GRUSZECZKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (131 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 330 osób, z czego:

159

kobiet

171

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2807. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2770. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUSZECZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 mężczyzn, 21 kobiet

 • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 5 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie2 mężczyzn

 • małopolskie78 mężczyzn, 53 kobiety

 • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • podkarpackie4 mężczyzn, 5 kobiet

 • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • śląskie18 mężczyzn, 19 kobiet

 • wielkopolskie13 mężczyzn, 17 kobiet

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).