Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUSZEWSKA

Aktualność danych:

GRUSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (90 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 398 osób, z czego:

398

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2568. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 kobiet

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie38 kobiet

 • łódzkie6 kobiet

 • małopolskie7 kobiet

 • mazowieckie75 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie90 kobiet

 • pomorskie27 kobiet

 • śląskie15 kobiet

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie9 kobiet

 • wielkopolskie24 kobiety

 • zachodniopomorskie32 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).