Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUSZFELD

Aktualność danych:

GRUSZFELD – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (63 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 163 osoby, z czego:

89

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.2.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2877. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUSZFELD w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • podlaskie31 mężczyzn, 32 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).