Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUSZKA

Aktualność danych:

GRUSZKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (3507 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 12927 osób, z czego:

6493

kobiety

6434

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

282. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

283. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUSZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie350 mężczyzn, 361 kobiet

 • kujawsko-pomorskie191 mężczyzn, 184 kobiety

 • lubelskie257 mężczyzn, 228 kobiet

 • lubuskie117 mężczyzn, 113 kobiet

 • łódzkie223 mężczyzn, 203 kobiety

 • małopolskie533 mężczyzn, 473 kobiety

 • mazowieckie433 mężczyzn, 420 kobiet

 • opolskie288 mężczyzn, 300 kobiet

 • podkarpackie356 mężczyzn, 328 kobiet

 • podlaskie10 mężczyzn, 16 kobiet

 • pomorskie123 mężczyzn, 126 kobiet

 • śląskie1760 mężczyzn, 1747 kobiet

 • świętokrzyskie342 mężczyzn, 362 kobiety

 • warmińsko-mazurskie80 mężczyzn, 74 kobiety

 • wielkopolskie741 mężczyzn, 699 kobiet

 • zachodniopomorskie109 mężczyzn, 96 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: