Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUSZKO

Aktualność danych:

GRUSZKO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 112 osób, z czego:

59

kobiet

53

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2888. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUSZKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • świętokrzyskie5 kobiet

  • wielkopolskie13 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).