Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUSZKOWSKA

Aktualność danych:

GRUSZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (97 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 268 osób, z czego:

268

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUSZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2698. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUSZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 kobiet

 • kujawsko-pomorskie19 kobiet

 • lubelskie16 kobiet

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie97 kobiet

 • mazowieckie28 kobiet

 • opolskie11 kobiet

 • podlaskie9 kobiet

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie17 kobiet

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).