Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUZDOWSKA

Aktualność danych:

GRUZDOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: pomorskim (4 osoby), warmińsko-mazurskim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 10 osób, z czego:

10

kobiet

Męska forma nazwiska to GRUZDOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2956. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUZDOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).