Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRUZIŃSKA

Aktualność danych:

GRUZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 23 osoby, z czego:

23

kobiety

Męska forma nazwiska to GRUZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRUZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie9 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).