Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRZEŚKOWIAK

Aktualność danych:

GRZEŚKOWIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (4054 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 6606 osób, z czego:

3360

kobiet

3246

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

675. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

690. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRZEŚKOWIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie154 mężczyzn, 179 kobiet

 • kujawsko-pomorskie179 mężczyzn, 166 kobiet

 • lubelskie3 mężczyzn, 9 kobiet

 • lubuskie190 mężczyzn, 203 kobiety

 • łódzkie34 mężczyzn, 53 kobiety

 • małopolskie13 mężczyzn, 16 kobiet

 • mazowieckie77 mężczyzn, 94 kobiety

 • opolskie20 mężczyzn, 18 kobiet

 • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • podlaskie4 mężczyzn, 6 kobiet

 • pomorskie114 mężczyzn, 90 kobiet

 • śląskie88 mężczyzn, 84 kobiety

 • świętokrzyskie14 mężczyzn, 9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 12 kobiet

 • wielkopolskie2054 mężczyzn, 2000 kobiet

 • zachodniopomorskie120 mężczyzn, 123 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: