Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRZEGORZEWSKA

Aktualność danych:

GRZEGORZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (441 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 2118 osób, z czego:

2118

kobiet

Męska forma nazwiska to GRZEGORZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1106. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRZEGORZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie140 kobiet

 • kujawsko-pomorskie184 kobiety

 • lubelskie51 kobiet

 • lubuskie73 kobiety

 • łódzkie239 kobiet

 • małopolskie56 kobiet

 • mazowieckie441 kobiet

 • opolskie37 kobiet

 • podkarpackie23 kobiety

 • podlaskie39 kobiet

 • pomorskie128 kobiet

 • śląskie75 kobiet

 • świętokrzyskie20 kobiet

 • warmińsko-mazurskie39 kobiet

 • wielkopolskie337 kobiet

 • zachodniopomorskie69 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: