Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HA

Aktualność danych:

HA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 127 osób, z czego:

51

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.67.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: