Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HINC

Aktualność danych:

HINC – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (2149 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3535 osób, z czego:

1725

kobiet

1810

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1362. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1286. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HINC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 mężczyzn, 30 kobiet

 • kujawsko-pomorskie127 mężczyzn, 122 kobiety

 • lubelskie12 mężczyzn, 7 kobiet

 • lubuskie7 mężczyzn, 8 kobiet

 • łódzkie13 mężczyzn, 11 kobiet

 • małopolskie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • mazowieckie43 mężczyzn, 44 kobiety

 • opolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

 • podkarpackie17 mężczyzn, 15 kobiet

 • podlaskie9 mężczyzn, 15 kobiet

 • pomorskie1134 mężczyzn, 1015 kobiet

 • śląskie17 mężczyzn, 15 kobiet

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie86 mężczyzn, 73 kobiety

 • wielkopolskie91 mężczyzn, 82 kobiety

 • zachodniopomorskie77 mężczyzn, 78 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: