Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HOANG

Aktualność danych:

HOANG – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (75 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 497 osób, z czego:

194

kobiety

303

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.64.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2772. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2638. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HOANG w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie40 mężczyzn, 35 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: