Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HORDZIEJEWICZ

Aktualność danych:

HORDZIEJEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (16 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 95 osób, z czego:

48

kobiet

47

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HORDZIEJEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).