Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUĆ

Aktualność danych:

HUĆ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (182 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 477 osób, z czego:

232

kobiety

245

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2734. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2696. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUĆ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie101 mężczyzn, 81 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie74 mężczyzn, 64 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).