Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUBACZ

Aktualność danych:

HUBACZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (112 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 230 osób, z czego:

118

kobiet

112

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2848. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2829. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUBACZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubelskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie12 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie62 mężczyzn, 50 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).