Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUBIAK

Aktualność danych:

HUBIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 149 osób, z czego:

75

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUBIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie23 mężczyzn, 28 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie22 mężczyzn, 15 kobiet

  • opolskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).