Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUBICA

Aktualność danych:

HUBICA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (23 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 85 osób, z czego:

42

kobiety

43

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2898. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUBICA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubuskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).