Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUBICKA

Aktualność danych:

HUBICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 177 osób, z czego:

177

kobiet

Męska forma nazwiska to HUBICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2789. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUBICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie27 kobiet

 • lubelskie7 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie28 kobiet

 • mazowieckie7 kobiet

 • opolskie8 kobiet

 • podkarpackie6 kobiet

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie27 kobiet

 • warmińsko-mazurskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie35 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).