Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUBICKI

Aktualność danych:

HUBICKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (32 osoby), zachodniopomorskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 179 osób, z czego:

179

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to HUBICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2762. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUBICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie32 mężczyzn

  • lubelskie5 mężczyzn

  • łódzkie7 mężczyzn

  • małopolskie31 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • opolskie12 mężczyzn

  • podkarpackie6 mężczyzn

  • śląskie29 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn

  • zachodniopomorskie32 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).