Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUCALUK

Aktualność danych:

HUCALUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (76 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

62

kobiety

73

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2868. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUCALUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie45 mężczyzn, 31 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).