Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUCHRAK

Aktualność danych:

HUCHRAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (112 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 175 osób, z czego:

86

kobiet

89

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUCHRAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie62 mężczyzn, 50 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: