Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUCZAK

Aktualność danych:

HUCZAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

17

kobiet

22

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.77.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2949. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2919. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • lubelskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).