Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUDA

Aktualność danych:

HUDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (70 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 189 osób, z czego:

142

kobiety

47

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 3.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2824. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2894. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 kobiet

  • lubelskie3 kobiety

  • małopolskie13 kobiet

  • podkarpackie4 kobiety

  • śląskie19 mężczyzn, 51 kobiet

  • wielkopolskie17 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).