Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUDAK

Aktualność danych:

HUDAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (111 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 275 osób, z czego:

138

kobiet

137

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2828. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2804. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUDAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 20 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie11 mężczyzn, 16 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • wielkopolskie53 mężczyzn, 58 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).