Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUDASZEK

Aktualność danych:

HUDASZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (191 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 319 osób, z czego:

158

kobiet

161

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2780. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUDASZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie8 mężczyzn

  • małopolskie104 mężczyzn, 87 kobiet

  • opolskie16 mężczyzn, 17 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie24 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: