Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUDEK

Aktualność danych:

HUDEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (98 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 183 osoby, z czego:

87

kobiet

96

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUDEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie21 mężczyzn, 13 kobiet

  • opolskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie53 mężczyzn, 45 kobiet

  • świętokrzyskie5 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).