Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUDOŃ

Aktualność danych:

HUDOŃ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (6 osób), lubelskim (6 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 20 osób, z czego:

7

kobiet

13

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.54.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2959. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2928. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUDOŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie3 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).