Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUDOBSKA

Aktualność danych:

HUDOBSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: małopolskim (5 osób), świętokrzyskim (5 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 14 osób, z czego:

14

kobiet

Męska forma nazwiska to HUDOBSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2952. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUDOBSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie5 kobiet

  • świętokrzyskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).