Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUDOMIĘT

Aktualność danych:

HUDOMIĘT – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (91 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 207 osób, z czego:

107

kobiet

100

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2841. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUDOMIĘT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 20 kobiet

  • małopolskie48 mężczyzn, 43 kobiety

  • pomorskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).