Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUDSON

Aktualność danych:

HUDSON – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (6 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 55 osób, z czego:

41

kobiet

14

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2927. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUDSON w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).