Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUDYKA

Aktualność danych:

HUDYKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (158 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 287 osób, z czego:

132

kobiety

155

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2834. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2786. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUDYKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie89 mężczyzn, 69 kobiet

  • mazowieckie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie3 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie14 mężczyzn, 15 kobiet

  • świętokrzyskie21 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).