Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUDZIŃSKA

Aktualność danych:

HUDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (82 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

121

kobiet

Męska forma nazwiska to HUDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2845. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • lubuskie5 kobiet

  • małopolskie11 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • śląskie6 kobiet

  • wielkopolskie82 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).