Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUDZICKA

Aktualność danych:

HUDZICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

47

kobiet

Męska forma nazwiska to HUDZICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUDZICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie7 kobiet

  • małopolskie14 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • podkarpackie4 kobiety

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).