Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku HUEBNER

Aktualność danych:

HUEBNER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 164 osoby, z czego:

86

kobiet

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska HUEBNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn

  • opolskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie23 mężczyzn, 18 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie26 mężczyzn, 25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).